SOSYOLOJIYA AZADIYÊ

Şîroveya Zerdeşt hê bi tesîrtir bû. Rîwayet tê kirin ku Zerdeşt wexta li çiyayê Zagrosan e ku gelekî  aşiqê wan e, dema roj hiltê û bi tevahî rohniya xwe dide dinyayê dengekî dibihîse. Ew welê bi ser wî dengî de diqîre: “Bêje, tu kî yî?”...

 

 

Loading...